Stomatologia
Protetyka
Sprmedyczny
Implantologia
Kontakt
42 255 55 44 42 255 55 33 nevadent@nevadent.pl

Regulamin

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.nevadent.pl, prowadzony przez firmę NEVADENT  Sp. z o.oz siedzibą w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r 52, NIP:725-216-28-23, REGON: 365963394.

2. Ceny wszystkich produktów widocznych na stronach sklepu internetowego nevadent.pl są cenami jednostkowymi brutto (zawierają podatek VAT) są wyrażone w złotych polskich.

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

5. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia.

6. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

TRANSAKCJA

1. Zamówienia w sklepie internetowym NEVADENT.PL można dokonywać poprzez:
• strony internetowe sklepu NEVADENT.PL - poprzez mechanizm koszyka na stronach sklepu
• telefonicznie - dzwoniąc pod numery telefonu: 042 255 55 44 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00
• faxem - 42 255 55 33

2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

3. Kupujący, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru. Zwracany towar musi być dostarczony w stanie niezmienionym, czyli kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Jeżeli zwracany towar jest jedną z kilku pozycji na zamówieniu NEVADENT.PL po otrzymaniu i przyjęciu towaru wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. NEVADENT.PL oświadcza, że nie przyjmuje towarów wysłanych na koszt NEVADENT.PL. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak żeby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, sklep NEVADENT.PL zwraca towar do Kupującego po wcześniejszym poinformowaniu go o tym drogą telefoniczną. Podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem NEVADENT.PL Kupujący zostanie poinformowany o adresie, na który powinien dokonać zwrotu kupowanego towaru.

4. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego (w wypadku, gdy płatność dokonana została bezpośrednim przelewem na konto NEVADENT.PL) lub na adres zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem) w ciągu 14 dni roboczych od daty powtórnego przyjęcia towaru przez Sprzedającego.

PŁATNOŚĆ

1. W sklepie NEVADENT.PL istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
Przelew bankowy:
Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu konta NEVADENT.PL
mBank: 89 1140 2004 0000 3602 7661 2106
W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.

Płatność za pobraniem - Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu zamówienia. Na opłatę składa się koszt zamówionego towaru oraz koszt przesyłki.
2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego.

3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu, a w przypadku płatności za pobraniem dodatkowo o zryczałtowany koszt pobrania.

DOSTAWA

1. Czas dostawy produktów wynosi 1-3 dni robocze od momentu otrzymania wpłaty na nasze konto. Sklep internetowy NEVADENT.PL dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w określonym czasie. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez pracownika sklepu internetowego NEVADENT.PL.

2. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmą spedycyjną GLS, Poczta Polska.

3. Koszt dostawy towaru jest uzależniony od formy przesyłki.
W przypadku kuriera jest to koszt 18,45 zł, a w przypadku Poczty Polskiej 7,50 zł

4. W momencie otrzymania towaru Kupujący musi potwierdzić jego odbiór. W tym momencie towar staje się jego własnością.

5. Odbiór przesyłek uszkodzonych.
W chwili odbioru Kupujący może poprosić pracownika firmy spedycyjnej o pozostanie do momentu otworzenia przesyłki w celu sprawdzenia czy produkt nie został uszkodzony podczas transportu. Jeżeli okaże się, że towar  jest uszkodzony, należy spisać protokół szkody . W protokole powinny znajdować się informacje: data, godzina doręczenia, opis uszkodzenia lub braków w towarze, podpis pracownika firmy spedycyjnej oraz zamawiającego. Reklamowany towar należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić pracownikowi firmy spedycyjnej. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden produkt należy zwrócić jedynie ten, który jest uszkodzony. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Pracownik firmy spedycyjnej powinien niezwłocznie skontaktować się z NEVADENT.PL. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela firmy spedycyjnej, kontaktujemy się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki towaru lub anulowania zamówienia i zwrotu gotówki.  
Klient może przyjąć uszkodzoną przesyłkę jeżeli stwierdzi niewielkie uszkodzenia. W tym wypadku należy również sporządzić protokół szkody i wraz z fakturą przekazać go przedstawicielowi firmy spedycyjnej. O zaistniałej sytuacji, należy powiadomić sklep NEVADENT.PL. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela firmy spedycyjnej, skontaktujemy się z Klientem oraz wyślemy brakujące części Klientowi.
 
Jeżeli uszkodzenie towaru podczas transportu zostało zauważone po odjeździe Kuriera, należy niezwłocznie skontaktować się z firmą spedycyjną (telefon jest podany na liście przewozowym) i umówić się na przyjazd kuriera w celu spisania protokołu.  Przewoźnik jest zobowiązany do takiego przyjazdu i spisania protokołu. Wszelkie reklamacje kierowane do przewoźnika, mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od chwili odbioru przesyłki. Po tym terminie, według prawa przewozowego, reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane.  Produkt uszkodzony powinien być zapakowany oryginalnie i nie może nosić śladów użytkowania.

7. Ponowne doręczenie przesyłki.

W przypadku nieobecności w planowanym dniu odbioru, Kurier pozostawi awizo z informacją kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę lub zamówić kolejne jej doręczenie. Przesyłka awizowana jest bezpłatnie doręczana. Przesyłka może być maksymalnie 2 krotnie awizowana, po czym wraca do naszej firmy. Ponowne dostarczenie zamawianego produktu będzie możliwe po pokryciu przez Kupującego kosztów ponownej dostawy.  

GWARANCJA I SERWIS  

1. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie internetowym NEVADENT.PL są nowe.

2. W przypadku awarii zakupionego produktu podczas użytkowania Klient jest zobowiązany skontaktować się telefonicznie bądź mailowo z nami.

3. Uszkodzony towar należy wysłać do siedziby Firmy NEVADENT wraz z wydrukowanym, czytelnie wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia reklamacyjnego. Reklamowany produkt Kupujący wysyła kompletny z całym wyposażeniem i dowodem zakupu (paragon fiskalny, faktura lub list przewozowy kuriera) na swój koszt zaś przesyłka zwrotna z towarem wymienionym wysyłana jest na koszt Sprzedającego, ale tylko w przypadku, jeśli reklamacja była zasadna.

4. Reklamacje produktów uszkodzonych mechanicznie, nie zgodnie z przedmiotem użytkowania lub bez dowodu zakupu nie będą rozpatrywane, a ewentualny zwrot towaru nastąpi tylko po zapłaceniu kosztów wysyłki.

5. Nie przyjmujemy do reklamacji towarów uprzednio nie zgłoszonych telefonicznie. Za dostarczenie przedmiotu do siedziby naszej firmy odpowiada Kupujący.

6. Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni.
Klient zawierając umowę na odległość, w myśl ustawy (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r.) może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie 10 dni licząc od daty dostarczenia przesyłki. Opłaty trasportowe pokrywa Klient.
W przypadku zwrotu produktu objętego promocją "DOSTAWA GRATIS" następuje pomniejszenie zwracanej kwoty zakupu o realne koszty dostawy, zgodnie z tabelą "Koszty dostawy".

7. Poczta Polska traktuje przesyłkę jako zagubioną, gdy ta nie dotarła do Klienta po 21 dniach od momentu wysyłki. Nie doręczenie towaru prosimy niezwłocznie zgłaszać obsłudze sklepu.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. NEVADENT.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od firmy niezależnych np. wadliwego działania sieci Internet lub nagłego wyczerpania zapasów magazynowych.

 2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło użytkownika sklepu internetowego NEVADENT.PL.


Koszty dostawy Pobierz pliki Filmy Praca w Nevadent
© 2017 Nevadent.pl